ro Română    en English
 • Memoriu adresat Ministerului Sănătăţii


  M E M O R I U

  Adresat Ministerului Sănătăţii – d-lui Ministru Dr. Nicolae Bănicioiu

   

  Asociaţia noastră are ca scop afirmarea,susţinerea şi apărarea intereselor profesionale ale farmaciştilor de spital.

   Am început acest demers spre a arăta nemulţumirea noastră în ceea ce priveşte legiferarea activităţii farmaciei de spital.

  –         În Legea 95/2006 farmacia de spital nu este reglementată. Articolele care îi erau atribuite au fost abrogate;

  –         Ordinul MS nr.962/2009 reglementează parţial acest sector;

  –         Nu este reglementata, la nivel de spital, situaţia studiilor clinice în sensul că în 90% din cazuri medicamentele aferente nu sunt pastrate in farmacie;

  –         Regulile de Bună Practică Farmaceutică la nivelul farmaciei de spital nu sunt reglementate de catre legea 95/2006 si de catre Ordinul 75/2010 ; Nu exista metode coercitive pentru conducerea spitalului in cazul nerespectarii acestora;

  –         Indicatorii la nivelul farmaciei pentru Acreditarea spitalului sunt inexistenţi;

  –         Conform Ord.MS nr.962/2009 farmacia spitalului este asimilată ca o secţie a spitalului dar statutul farmacistului şef nu este încă asimilat cu cel de medic sef secţie. În foarte puţine spitale acest ordin este pus în aplicare;

  –         Dorim să iniţiem un demers pentru specialitatea de farmacie de spital. Argumente în favoarea acestui demers: farmacistul de spital in UE are ca atributii: organizarea farmaciei, interacţiunea cu furnizorii de medicamente, studii clinice,relaţionarea cu condu-cerea spitalului;

  –         Normarea activitatii in farmacie la numarul de paturi sa fie actualizata.In organigrama farmaciei sa fie trecuti manipulant(i)in functie de marimea farmaciei[ in farmacie se ruleaza lunar  tone de solutii sterile];

  –          Bugetul spitalului sa prevada un procent obligatoriu(10,15,20%)  pentru medicamente si materiale sanitare;

  –         Planurile de achizitie sa fie asumate de conducerea spitalului si de catre sefii de sectie,in conformitate cu contractele de administrare ale sefilor de sectie;

  –         Medicamentele cu dedicatie pentru spital(perfuzabile,antibiotice cu spectru larg,etc) sa nu se elibereze in farmaciile comunitare,avand exemplul tarilor europene;

  –         Medicatia oncologica: manipulare,preparare/reconstituire, conser-vare,eliberare,etc,nu este reglementata si armonizata cu legislatia europeana/internationala.

       Ne oferim disponibilitatea de a forma cu Directia farmaceutica din Ministerul Sanatatii si cu Colegiul Farmacistilor din Romania, un grup de lucru care sa  initieze un proiect de lege conform cu legislatia europeana in domeniu si cu legislatia romaneasca,pentru a reglementa drepturile si obligatiile farmaciei de spital din Romania.

  Cluj-Napoca                                                                                           Presedinte ANFSR

  08.07.2014                                                                                                   Farm.pr.

                                                                                                                        Ioan ANTOFIE

 • Memoriu adresat Ministerului Sănătăţii


  M E M O R I U

  Adresat Ministerului Sănătăţii – d-lui Ministru Dr. Nicolae Bănicioiu

   

  Asociaţia noastră are ca scop afirmarea,susţinerea şi apărarea intereselor profesionale ale farmaciştilor de spital.

   Am început acest demers spre a arăta nemulţumirea noastră în ceea ce priveşte legiferarea activităţii farmaciei de spital.

  –         În Legea 95/2006 farmacia de spital nu este reglementată. Articolele care îi erau atribuite au fost abrogate;

  –         Ordinul MS nr.962/2009 reglementează parţial acest sector;

  –         Nu este reglementata, la nivel de spital, situaţia studiilor clinice în sensul că în 90% din cazuri medicamentele aferente nu sunt pastrate in farmacie;

  –         Regulile de Bună Practică Farmaceutică la nivelul farmaciei de spital nu sunt reglementate de catre legea 95/2006 si de catre Ordinul 75/2010 ; Nu exista metode coercitive pentru conducerea spitalului in cazul nerespectarii acestora;

  –         Indicatorii la nivelul farmaciei pentru Acreditarea spitalului sunt inexistenţi;

  –         Conform Ord.MS nr.962/2009 farmacia spitalului este asimilată ca o secţie a spitalului dar statutul farmacistului şef nu este încă asimilat cu cel de medic sef secţie. În foarte puţine spitale acest ordin este pus în aplicare;

  –         Dorim să iniţiem un demers pentru specialitatea de farmacie de spital. Argumente în favoarea acestui demers: farmacistul de spital in UE are ca atributii: organizarea farmaciei, interacţiunea cu furnizorii de medicamente, studii clinice,relaţionarea cu condu-cerea spitalului;

  –         Normarea activitatii in farmacie la numarul de paturi sa fie actualizata.In organigrama farmaciei sa fie trecuti manipulant(i)in functie de marimea farmaciei[ in farmacie se ruleaza lunar  tone de solutii sterile];

  –          Bugetul spitalului sa prevada un procent obligatoriu(10,15,20%)  pentru medicamente si materiale sanitare;

  –         Planurile de achizitie sa fie asumate de conducerea spitalului si de catre sefii de sectie,in conformitate cu contractele de administrare ale sefilor de sectie;

  –         Medicamentele cu dedicatie pentru spital(perfuzabile,antibiotice cu spectru larg,etc) sa nu se elibereze in farmaciile comunitare,avand exemplul tarilor europene;

  –         Medicatia oncologica: manipulare,preparare/reconstituire, conser-vare,eliberare,etc,nu este reglementata si armonizata cu legislatia europeana/internationala.

       Ne oferim disponibilitatea de a forma cu Directia farmaceutica din Ministerul Sanatatii si cu Colegiul Farmacistilor din Romania, un grup de lucru care sa  initieze un proiect de lege conform cu legislatia europeana in domeniu si cu legislatia romaneasca,pentru a reglementa drepturile si obligatiile farmaciei de spital din Romania.

  Cluj-Napoca                                                                                           Presedinte ANFSR

  08.07.2014                                                                                                   Farm.pr.

                                                                                                                        Ioan ANTOFIE

Comments are closed.