ro Română    en English
 • Prezentare ANFSR


  Asociația Națională a Farmaciștilor de Spital din România

  (ANFSR)

  A. Istoric

  • 2006 – Premisa înființării asociației: Congresul de Farmacie de la Cluj. Invitata de onoare, Jacqueline Surugue (președintele, de atunci, al EAHP) a propus înființarea unei asociații a farmaciștilor din spitale, după modelul celorlalte țări europene.
  • 2007 – Anul înființării ANFSR.
  • 2013 (iunie) – Afiliere la Asociația Europeană a Farmaciștilor de Spital (EAHP).
  • 2015 (iunie) – Asociația devine membră a Colegiului Director al Autorității Naționale de Managementul Calității în Sănătate (ANMCS).
  • 2015 (septembrie) – Asociația se afiliează la Federația Internațională a Farmaciștilor (FIP).

   

  B. Obiective principale

  • înființarea specialității de „farmacie de spital”, care include, pe lângă partea de farmacie clinică și una de administrație a farmaciei.
  • implicarea membrilor într-un proces de educație farmaceutică continuă.
  • aducerea de completări și clarificări în legislația specifică farmaciei de spital și racordarea la legislația europeană.

   

  C. Conducere și membri

  • 2007 – 2012 – Primul președinte: Mariana Andrieș, farm.pr., farmacist-șef la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie „Profesor Doctor Octavian Fodor” din Cluj.
  • 2012 – prezent – Președinte: Ioan Antofie,farm.pr., farmacist-șef la Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca.

   

  Membri în prezent: 103

   

  D. Congrese și simpozioane naționale

  • 2014 (septembrie) – Congresul de Farmacie (Iași) și primul Simpozion al Farmaciștilor de Spital din România
  • 2015 (octombrie) – Conferința Națională de Farmacie de Spital (Iași)

   

  E. Mese rotunde și întâlniri zonale  

  • 11 martie 2015 – Târgu-Mureș
  • 18 martie 2015 – Timișoara
  • 29 aprilie 2015 – Craiova
  • 27-28 iulie 2015 – București (cu ocazia deschiderii biroului de reprezentanță în București)
  • 11 noiembrie 2015 – Timișoara

   

  F. Cooperări și recomandări internaționale

  2013 – În urma unei întrevederi cu președintele asociației, Ioan Antofie, la Poitiers, Jacqueline Surugue contribuie la demersurile pentru afilierea la EAHP. Mai apoi, tot ea facilitează afilierea la Federația Internațională a Farmaciștilor.

  • 2014 – Cu prilejul Congresului de Farmacie, în cadrul simpozionului aferent, invitate de onoare au fost Jacqueline Surugue și Joan Peppard (actualul președinte EAHP).

   

  G. Activități complementare

  • 2015 (aprilie) – Se înființează Sindicatul Național al Farmaciștilor din România, din inițiativa Asociației Naționale a Farmaciștilor de Spital.
   • Obiectivele sindicatului: salarizarea farmacistului de spital, a farmacistului, în general, și a asistentului de farmacie în sistemul public/ privat.

   

   

Comments are closed.